מסלול 1- Software Defined Access SDA

אירוע Digital Transformation by Cisco - Enterprise Networks, שלישי, 13 בפברואר 2018, 13:30

במסלול זה נציץ מתחת למכסה המנוע של רשת התקשורת האינטואיטיבית. באילו מנגנונים נעשה שימוש ע"מ להתאים את הרשת לצרכים העסקיים ולהתקנים המתחברים אליה.

הרצאות נוספות באירוע Digital Transformation by Cisco - Enterprise Networks

Open Accessibilty Menu